Yearly Archives: 2015

Home/2015

Адаптација канцеларије број 26

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Допуна конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора  

Адаптација канцеларије број 262016-11-10T14:13:25+01:00

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА

Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара. Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства [...]

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА2016-08-27T15:11:44+02:00

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ СЕРТИФКОВАНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа. Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства [...]

КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ КУПОВИНИ СЕРТИФКОВАНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА2015-09-02T10:27:52+02:00

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2015. ГОДИНИ

Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку опреме за повртарску производњу у заштићеном простору. Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства [...]

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОВРТАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2015. ГОДИНИ2015-09-02T09:56:00+02:00

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани, предузећа, јавне установе са подручја општине Петровац на Млави да Oпштинска управа Oпштине Петровац на Млави ставља на Ј А В Н И   У В И Д у Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави Јавни увид се може остварити сваког радног дана у периоду од 7. септембра [...]

Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Петровац на Млави – ЈАВНИ УВИД2017-08-11T11:54:24+02:00

Адаптација ходника

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет набавке је – Адаптација ходника Шифра из општег речника јавне набавке: 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову, 45400000 - завршни грађевински радови Јавна набавка није обликована по партијама Ообавештење о обустави поступка ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ [...]

Адаптација ходника2016-11-08T07:34:31+01:00

Рушење или уклањање објеката

Рушење или уклањање објеката,предмета и ствари по основу извршених решења Општинске управе - поступак јавне набавке мале вредности БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2015 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

Рушење или уклањање објеката2016-11-08T07:34:11+01:00

Превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку . Поступак се спроводи ради закључења уговора о јвној набавци. 1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предмет Јавне набавке је превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину. Шифра из општег речника јавне набавке: 60100000- услуге друмског превоза   [...]

Превоз ученика и наставника Основних школа на територији општине Петровац на Млави за школску 2015/2016 годину2016-11-08T07:33:46+01:00