Средствима Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави (у даљем тексту: Фонд) за 2015. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа.

Право коришћења имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са пребивалиштем на територији општине Петровац на Млави и активним статусом пољопривредног газдинства у 2015. години, да имају одговарајуће земљишне површине на којима ће се подизати засади у власништву или у закупу и да нису под било каквим теретом (хипотека и сл.).

 

Конкурс:

Преузми документ (PDF)

Преузми документ (WORD)

 

Захтев:

Преузми документ (PDF)

Преузми документ (WORD)