Рушење или уклањање објеката,предмета и ствари по основу извршених решења Општинске управе

– поступак јавне набавке мале вредности

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)