Рушење или уклањање објеката

///Рушење или уклањање објеката

Рушење или уклањање објеката

Рушење или уклањање објеката,предмета и ствари по основу извршених решења Општинске управе

– поступак јавне набавке мале вредности

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (PDF)

2016-11-08T07:34:11+01:00