У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 15.11.2021. године закључно са 06.12.2021. године, у периоду од 08,00 до 15,00 часова.

Заинтересована физичка и правна лица своје примедбе, предлоге и сугестије на нацрт Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину могу доставити лично или писменим путем Општинској управи општине Петровац на Млави Одељењу за финансије и буџет.

Нацрт Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину можете преузети ОВДЕ


Извештај о јавној расправи