Monthly Archives: август 2014

Home/2014/август

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),             Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ2014-08-26T12:12:34+02:00

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),             Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“2014-08-26T11:55:29+02:00

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА KЈП „ИЗВОР“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),             Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА KЈП „ИЗВОР“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ2014-08-26T11:53:41+02:00

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА „ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“

  На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),             Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела [...]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА „ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ“2014-08-26T11:49:56+02:00