Правилник јавних набавки Скупштине општине Петровац на Млави

Правилник јавних набавки општине Петровац на Млави на које се закон не примењује