Јавне набавке

//Јавне набавке
Јавне набавке 2017-08-11T11:54:20+01:00

Услуге надзорног органа за санацију и адаптацију саобраћајнице ,,Пут за Зукву“и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у улици Српских Владара у Петровцу на Млави ЈН број 12/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Одлука о додели уговора Обавештење о закључењу уговора

12. фебруара 2019.|

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде – Одржавање информационог система ЛПА , ЈН број 10/2019 Општинска управа

 Обавештење о покретању поступка  Конкурсна документација  Одлука о додели преговарачког поступка Обавештење о закључењу уговора

11. фебруара 2019.|

Услуге надзорног органа за текуће поправке и одржавање путева ЈН број 11/2019 Општинска управа

 Позив за подношење понуда  Конкурсна документација  Питања у одговори број 1  Одлука о додели уговора  Обавештење о закључењу уговора

6. фебруара 2019.|