INVITATION TO SUBMIT BIDS IN THE OPEN PROCEDURE OF PUBLIC PROCUREMENT NO. 18/2017

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Прилози

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Питање и одговор 3

Питање и одговор 4

Питање и одговор 5

Питање и одговор 6

Питање и одговор 7

Питање и одговор 8

Питање и одговор 9

 ОДЛУКА о продужењу рока за подношење понуда

Помоћни алат – образац понуде и цене

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора