Месечне архиве: мај 2016

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави

Преузмите Сагласност Преузмите Табела

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Петровац на Млави 2016-09-10T14:05:19+01:00

Угоститељске услуге за Дан општине, Дан управе и манифестације

Обавештење о закљученом уговору Одлука о додели уговора На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) , наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. Образложење: У поступку спровођења поступка јавне набавке под бр:404-60/16-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у [...]

Угоститељске услуге за Дан општине, Дан управе и манифестације 2016-11-08T07:35:02+01:00

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Изградња водовода у насељу Мало Лаоле

Главни пројекат за потребе изградње водовода у насељу Мало Лаоле на животну средину. Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину. Преузмите документ

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – Изградња водовода у насељу Мало Лаоле 2016-09-05T11:03:59+01:00

Јавни конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира се из буџета

На основу члана 2.,3.,4.,5.,6.,7. и 8. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Петровац на Млави, бр. 06-15/13-02-19 од 06.08.2013. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор програма од јавног интереса које реализују Удружења грађана и финансира се из буџета општине Петровац [...]

Јавни конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансира се из буџета 2016-09-02T07:08:25+01:00