Обавештавамо све цркве и верске заједнице на територији општине Петровац на Млави да је на снагу ступио Правилник о критеријумима, мерилима, условима, начину и поступку доделе средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница, на основу кога ће се вршити јавни конкурс за избор пројеката и програма које реализују цркве и верске заједнице и финансирају се из буџета општине Петровац на Млави у 2018. години.

 Правилник (PDF)