Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+02:00

Обавештење о донетом Решењу за пројекат Дистрибутивни гасовод ЈП „Србијагас“

Бр. 501-22/19-03/2 Дана 31.05.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ На основу чл. [...]

5. јуна 2019.|

Обавештење о поднетом захтеву за процену утицаја на животну средину пројекта ЈП „Србијагас“

Број: 501- 22/19-03/2 Датум: 31.05.2019. год. Петровац на Млави   РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 [...]

21. маја 2019.|

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави у 2019. години

Комплетан ОГЛАС можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар пријаве на оглас за Закуп 2019.

10. маја 2019.|

Обавештење о донетом Решењу за пројекат реконструкције каптаже (водозахвата) „Решковица“

Бр.501-16/2019-02 15.04.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ   На основу чл. 10. [...]

15. априла 2019.|

Обавештење да је носилац пројекта Месна заједница Ждрело, општина Петровац на Млави поднела Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта

Бр.501-16/2019-02 03.04.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени [...]

3. априла 2019.|

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр 726 КО Петровац у улици Српских владара у Петровцу на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за Урбанизам, планирање и развој Број: 350-193/19-03/2 Датум: 26.03.2019.   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 [...]

26. марта 2019.|