Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Асфалтна баzа“ у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави

Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 21.12. 2018. Рани јавни увид у План детаљне регулације „Асфалтна база“ Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  [...]

24. децембра 2018.|

Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину и нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину и нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину. Јавна расправа се одржава у [...]

10. децембра 2018.|

Обавештење о донетом решењу о процени утицаја на животну средину за носиоца пројекта ЈП „Србијагас“

Бр.501-48/2018-02 29.11.2018. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ – Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ   На основу чл. 10. [...]

5. децембра 2018.|

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде за вишепородично становање на КП бр. 783 и КП бр. 771 у КО Петровац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 [...]

31. октобра 2018.|