Објаве

Home/Објаве
Објаве2017-08-11T11:54:20+02:00

Обавештење о почетку извођења радова на установи за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ Велики Поповац

Пројекaт: Обнова и унапређење објекта павиљона установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“, Велики Поповац Дана 27.11.2019. године отпочели су радови на Санацији и адаптацији објекта павиљона установе за одрасле и старије „Гвозден Јованчићевић“ у [...]

6. децембра 2019.|

Отворена ЈАВНА РАСПРАВА о нацрту Одлуке буџета за 2020. годину, нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2020. годину и нацрту Плана развоја 2020-2027

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину, нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2020. годину и нацрту Плана развоја општине Петровац [...]

2. децембра 2019.|

Захтев за давање сагласности на студију „Телеком Србија“, јавна презентација и јавна расправа о процени утицаја на животну средину пројекта

Република Србија Општина Петровац на Млави Одељење за урбанизам, планирање и развој Број: 501-37/19-03/2 Датум: 08.11.2019.               М.Б. 07198264; Шиф. Дел. 75110; Жиро рачун: 840-90640-02; ПИБ: 102538275; Српских  владара 165 [...]

8. новембра 2019.|

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар за пријаву на оглас Преглед груписаних јавних надметања

5. новембра 2019.|

КОНКУРС за доделу стипендија студентима високих школа на територији општине Петровац на Млави за 2019/2020 годину

На основу члана 2.,3., 5. и 6. Одлуке о стипендирању студената високих школа са територије општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/09) и закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, [...]

5. новембра 2019.|

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта- Пословног објекта Трансфер станице са рециклажним двориштем у Петровцу на Млави – Центар за сакупљање и сепарацију комуналног отпада за општину Петрвац на Млави

Бр.501-35/2019-03/2 24.10.2019. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, планирање и развој   На основу чл.20 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће: [...]

25. октобра 2019.|