Огласи

Огласи 2017-08-11T11:54:20+01:00

Јавни увид Нацрта Плана генералне регулације за насеље Петровац на Млави и Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације на животну средину

Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 25.01.2019. Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. [...]

28. јануара 2019.|