Огласи

Огласи 2017-08-11T11:54:20+02:00

Јавни увид Нацрта Плана генералне регулације за насеље Петровац на Млави и Стратешке процене утицаја Плана генералне регулације на животну средину

Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 25.01.2019. Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. [...]

28. јануара 2019.|

Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Асфалтна баzа“ у насељу Ждрело, општина Петровац на Млави

Општина Петровац на Млави Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 21.12. 2018. Рани јавни увид у План детаљне регулације „Асфалтна база“ Комисија за планове општине Петровац на Млави у складу са чланом  [...]

24. децембра 2018.|

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Петровац на Млави од 21.11. до 11.12.2018. године

У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Статута општине Петровац на Млави. Јавна расправа ће се одржати у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 21.11.2018. до 11.12.2018. [...]

21. новембра 2018.|