Конкурси2017-08-11T11:54:20+02:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре (инвестиције у израду, унапређење и проширење свих типова инфраструктуре мањег обима) у 2022. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15 члан 5. став 2“), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине [...]

18. марта 2022.|

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре(успостављање, унапређење или проширење основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу) у 2022. години

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15 члан 5. став 2“), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине [...]

18. марта 2022.|

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма у области социјалне и дечије заштите

Општина Петровац на Млави расписује Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма  у области социјалне и дечије заштите. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса, односно последњи дан за подношење [...]

1. фебруара 2022.|
</