Огласи

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ И ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Расписују ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ   Комплетан јавни конкурс општине Петровац на Млави можете преуизети или погледати ОВДЕ Комплетан јавни конкурс Националне службе за за пошљавање можете преузети или поглердати ОВДЕ Документа: Образац [...]

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. годину2020-06-15T14:20:19+02:00

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Петровац на Млави у 2020. години

Комплетан текст Јавног позива за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу) на територији општине Петровац на Млави у 20202. години можете погледати ОВДЕ Документација: Захтев Изјава

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Петровац на Млави у 2020. години2020-06-17T08:51:46+02:00

Јавни позив за регресирање репродуктивног матиријала у говедарству у 2020. години

Комплетан текст Јавног позива за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у 2020. години можете погледати ОВДЕ Документација: Захтев Изјава

Јавни позив за регресирање репродуктивног матиријала у говедарству у 2020. години2020-06-17T08:53:04+02:00

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Преглед груписаних јавних надметања Формулар пријаве за оглас

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ2020-06-12T09:03:22+02:00

Рани јавни увид Просторног плана Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ Одлука [...]

Рани јавни увид Просторног плана Републике Србије2020-03-03T07:54:58+01:00

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ Формулар за пријаву на оглас Преглед груписаних јавних надметања

ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2019-11-05T10:18:21+01:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп земљишта у КО Каменово за држање привременог објекта на јавној површини

Комплетан оглас у (PDF) формату можете погледати или преузети ОВДЕ

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп земљишта у КО Каменово за држање привременог објекта на јавној површини2019-08-01T11:12:13+02:00

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној свјини на територији општине Петровац на Млави за 2020. годину

Комплетан ЈАВНИ ПОЗИВ можете погледати или преузети ОВДЕ Образац 1а Образац 1б Образац 2a Образац 2б

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној свјини на територији општине Петровац на Млави за 2020. годину2019-06-27T19:13:38+02:00

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћана накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2020. годину

Комплетан ЈАВНИ ПОЗИВ можете погледати или преузети ОВДЕ ЗАХТЕВ - формулар

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћана накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Петровац на Млави за 2020. годину2019-06-27T19:09:59+02:00

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Оглас Сагласност Преглед груписаних јавних надметања Формулар за пријаву на оглас

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2019-06-17T14:09:41+02:00