Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Ждрело

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Ждрело2021-10-26T08:12:35+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница

На основу члана 21, 22, 23 и 26. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница2021-10-26T08:07:29+02:00

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана [...]

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2021-11-03T10:44:20+01:00

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Урбанистички пројекат за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртића, спратности П+1, на К.П. 2142/20 К.О. Петровац на Млави

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020 и 52/2021) и чл. [...]

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – Урбанистички пројекат за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртића, спратности П+1, на К.П. 2142/20 К.О. Петровац на Млави2021-10-06T12:37:13+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница

На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14 и 3/15), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у [...]

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора који се налази у склопу Дома културе у насељу Мелница2021-08-30T07:50:53+02:00

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022.ГОД.

Јавни позив Образац 2б Образац 2a Образац 1б Образац 1а Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства Захтев  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022.ГОД.2021-06-24T08:48:17+02:00

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022.ГОД.

Јавни позив Формулар      

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2022.ГОД.2021-06-24T08:20:53+02:00

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави

Одлуку можете прегледати или преузети ОВДЕ Табеларни преглед груписаних јавних надметања можете прегладати или преузети ОВДЕ

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Петровац на Млави2021-06-02T10:19:38+02:00

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне „Река Млава“

Република Србија Општина Петровац на Млави Општинска управа - Одељење за урбанизам, планирање и развој - У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020) и чл. 55-65. Правилника [...]

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне „Река Млава“2021-05-31T11:04:34+02:00

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп земљиштау КО Петровац за држање привремених објеката на јавној површини

Комплетан оглас можете погледати или преузети ОВДЕ

Оглас за прикупљање понуда за давање у закуп земљиштау КО Петровац за држање привремених објеката на јавној површини2021-04-29T13:17:31+02:00