Monthly Archives: април 2015

Home/2015/април

Статут – Пословник Скупштине општине

Статут Скупштине општине Петровац на Млави ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Статут – Пословник Скупштине општине2016-08-31T11:44:48+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо-земљишта општине Петровац на Млави за 2015. годину

На основу члана 60. став 2.  Закона о пољопривредном земљишту (Службени  гласник  РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 12. и 20. Статута општине Петровац ( « Службени гласник Општине Петровац» број - пречишћени текст 2/13, 5/08 и 9/12), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Број: 320-11-1488/2015-14 од 20.02.2015. [...]

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо-земљишта општине Петровац на Млави за 2015. годину2016-09-10T14:12:03+02:00

Набавка канцеларијског материјала

Поступак јавне набавке мале вредности   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Преузми документ (PDF)   Конкурсна документација Преузми документ (PDF)   Oбавештење о закљученом уговору Преузми документ (PDF)

Набавка канцеларијског материјала2016-11-08T07:29:02+01:00

Одржавања информационог система ЛПА 6/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Преузми документ (PDF)   Конкурсна документација Преузми документ (PDF)   Одлука о додели уговора Преузми докумет (PDF)   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми докумет (PDF)

Одржавања информационог система ЛПА 6/20152016-11-08T07:28:33+01:00