На основу члана 60. став 2.  Закона о пољопривредном земљишту (Службени  гласник  РС бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 12. и 20. Статута општине Петровац ( « Службени гласник Општине Петровац» број – пречишћени текст 2/13, 5/08 и 9/12), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Број: 320-11-1488/2015-14 од 20.02.2015. године.

Скупштина општине Петровац на Млави на својој седници одржаној 19.03.2015. године доноси:

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо-земљишта општине за 2015. годину

Преузмите документ