У току су инфраструктурни радови на реализацији пројекта: „Извођење санационих и регулационих радова на водотоцима II реда у циљу заштите насеља Петровац и Буровац од полава“ чија вредност радова износи близу 120 милиона динара. Крајем 2018. године тим из локалне самоуправе уз помоћ стручњака из ове области обишли су комплетан терен каналских мрежа и водотокова II реда на територији општине Петровац на Млави и урађен је пројекат санације и регулације критичних делова. Овим радовима планирана је изградња 6 против-ерозивних брана које требају да спрече поплавни талас у случају обилних падавина. Прве три биће изграђене у потезу од 2-4 километра западно од Петровца на Млави чиме ће бити заштићене улице 8. Октобра и Карађорђева од будућих поплава. Остале ће бити изграђене у атару насеља Буровац чиме ће се од поплава заштити поменуто насеље. Поред изградње поменутих брана, урадиће се и регулација канала кроз које теку атмосферске воде. Средства за реализацију овог пројекта обезбедила је Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Извођач радова је „Водопривреда АД“ Пожаревац.