У  организацији Земљорадничке задруге  „Рановчанка“ из Рановца и Земљорадничке задруге „Каменовац“ из Каменова дана 17.02.2017. год.  са почетком у 10 часова одржано је зимско предавање за пољопривредне произвођаче који се баве сточарством у великој сали општине Петровац на Млави.

Предавачи су били:

  • Др. Влада Пантелић, Институт за сточарство Земун,
  • Др. Невена Максимовић, Институт за сточарство Земун,
  • Дипл. инг. пољ. Јован Гроздић, ПССС Пожаревац,
  • Драган Ристић, професор полопривредне школе „Соња Маринковић“ Пожаревац,
  • Дипл.инг.пољ. Радован Раковић, председник Комисије за израду програма за подстицај пољопривреде општине Петровац на Млави.