Обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2019/2020 годину по конкурску број 67-96/2019-01 од 05.11.2019. године да ће потписивање уговора обавити у петак 03. јануара 2020. године у 9 часова у канцеларији број 26 Општинске управе општине Петровац на Млави. Након потписивања уговора, председник општине Петровац на Млави приредиће свечани пријем стипендистима у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у 10 часова.

Такође, обавештавамо све студенте који су остварили право на стипендију за школску 2019/2020 годину да отворе текуће рачуне на своје име у некој банци и понесу са собом, како би служба благовремено извршила уплату додељене стипендије.