СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА

Редни број Име и презиме Радно место
1. Јелена Миливојевић Заменик начелника Општинске управе
2. Бојан Модрлановић Руководилац одељења за имовинско правне послове, привреду и друштвене делатности
3. Милан Поповић Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој
4. Јадранка Младеновић Руководилац одељења за финансије и буџет
5. Маја Милосављевић Руководилац одељења за локалну пореску администрацију
6. Предраг Николић Порески инспектор канцеларијске контроле
7. Дејан Станојевић Руководилац одељења за општу управу и заједничке послове – послови унапређења и управљања људским ресурсима
8. Славица Савић Шеф одсека – матичар за послове матичне службе и матичних подручја
9. Небојша Богић Шеф одсека за послове писарнице
10. Драган Михајловић Грађевински инспектор
11. Лидија Савић Инспектор за заштиту животне средине – комунални инспектор
12. Душица Митић Просветни инспектор, послови правне помоћи и саветника за заштиту пацијената
13. Живорад Марковић Комунални инспектор
14. Раница Васиљевић Комунални инспектор
15. Драган Милетић Комунални инспектор
16. Сузана Милошевић Просторни планер