Скупштина општине јавна набавка број 1/2017 угоститељске услуге

/, Некатегоризовано/Скупштина општине јавна набавка број 1/2017 угоститељске услуге

Скупштина општине јавна набавка број 1/2017 угоститељске услуге

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о обустави поступка

 Обавештење о обустави поступка

2017-02-21T14:50:33+02:00