Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић,, у Стамници ЈН број 25/2018 Општинска управа

///Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић,, у Стамници ЈН број 25/2018 Општинска управа

Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. Никола Шуменковић,, у Стамници ЈН број 25/2018 Општинска управа

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Питања и одговори 1

 Питања и одговори 2

 Питања и одговори 3

 Питања и одговори 4

 Питања и одговори 5

 Питања и одговори 6

 Питања и одговори 7

 Одлука о додели уговора

 Oбавештење о закљученом уговору

 Одлука о измени уговора

2018-11-15T10:28:49+01:00