grbОпштина Петровац на Млави

 

 

 

 

Име Презиме Функција бр. канц бр.тел.лок бр. тел
Душко Нединић Председник општине  21 212 331-280
Миланче Аћимовић Председник Скупштине општине  20 216 331-465
Горан Ристић Заменик председника општине 2 215 333-028
Милица Марковић Секретар Скупштине општине  25 227 333-588
Дејан Живановић Заменик председника Скупштине општине 25 227 331-280
Горан Стефановић Начелник општинске управе 1 219 331-256
Јелена Миливојевић Заменик Начелника општинске управе 1 258 331-256
Саша Живојиновић   Помоћник председника општине  24  212 064/8679831 
Миодраг Радишић Помоћник председника општине 25  227 331-280
Борис Гвоздић Помоћник председника општине 24 212 331-280
Владан Милетић Општински јавни правобранилац 30 224  
Дејан Траиловић Секретар за безбедност саобраћаја 28  212  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ општине Петровац на Млави

1. Денис Перић – Манастирица
2. Милан Миладиновић – Петровац на Млави
3. Небојша Влајић Велико – Лаоле
4. Драган Кузмановић – Орешковица
5. Бобан Милојковић – Рашанац
6. Дејан Добросављевић – Ћовдин
7. Милош Стевић – Петровац на Млави
8. Слободан Рајић – Кнежица
9. Богољуб Кринуловић – Петровац на Млави
10.Саша Станојевић – Вошановац
11.Дејан Станисављевић – Добрње

ОДБО