Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде – Одржавање информационог система ЛПА , ЈН број 10/2019 Општинска управа

///Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде – Одржавање информационог система ЛПА , ЈН број 10/2019 Општинска управа

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде – Одржавање информационог система ЛПА , ЈН број 10/2019 Општинска управа

 Обавештење о покретању поступка

 Конкурсна документација

 Одлука о додели преговарачког поступка

Обавештење о закључењу уговора

2019-03-01T07:49:36+02:00