Обавештење о покретању поступка

 Конкурсна документација

 Одлука о додели преговарачког поступка

Обавештење о закључењу уговора