Обавештавају се сви студенти који су остварили право на стипендију за школску 2017/2018. годину по конкурсу бр. 67-95/17-02 од 06.11.2017. године да ће се потписивање уговора обавити у ПЕТАК, 05.01.2017. ГОДИНЕ У 10,00 ЧАСОВА у Великој сали општине Петровац на Млави.

Исто тако обавештавају се сви студенти који су остварилиу право на стипендију за школску 2017/2018. годину да отворе текуће рачуне на своје има у некој банци или поштанској штедионици и да картицу понесу са собом, како би служба благовремено извршила уплату додељене стипендије. 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА