План јавних набавки Општинске управе 2016


План јавних набавки председника општине и Општинског већа 2016


План јавних набавки Скупштина општине 2016