Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, труднице и породиље могу да доставе електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.

Захтев за накнаду зараде могуће је скинути са сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и послати на е-маил адресу ivana@petrovacnamlavi.rs.

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу:

  • Општинска управа
  • Општина Петровац на Млави
  • Канцеларија број 6
  • Српских владара 165
  • 12300 Петровац на Млави