У среду, 16.11.2016. године у малој сали Скупштине општине одржана је 15. седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

  1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2016. ГОДИНУ;
  2. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
  3. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
  4. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ 2016. ГОДИНЕ;
  5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА НЕОБЕЛЕЖЕНИХ И НОВОФОРМИРАНИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ;
  6. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  7. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  8. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ПЕТРОВАЦ ЗА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ;
  10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Комплетну конференцију за штампу председника општине Петровац на Млави Душка Нединића, која је одржана одмах по завршетку седнице општинског већа, можете погледати овде: