У четвртак 27. априла 2017. године са почетком у 10 часова одржана је 13. седница скупштине општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
  8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ БАШТИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ;
  9. ТЕКУЋА И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.