Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

//Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину