Дана 14.07.2017. године се укида ванредна ситуација на делу територије општине Петровац на Млави у насељеном месту Петровац на Млави у непосредној околини бившег млина тј силоса “ДП Борац” у улици 8. Октобра.