Обавезна замена старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију

/, Насловна страна/Обавезна замена старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију

Обавезна замена старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка капетанија Велико Градиште обавештавају све имаоце старих образаца дозвола за управљача и руковаоца чамца да је законски рок за подношење захтева за замену старог за нови образац дозволе за управљање чамцем и међународних дозвола за пловила за рекреацију 31.12.2019. године. Након наведеног датума Лучка капетанија у Великом Градишту неће вршити замену образаца.

2019-11-19T12:03:57+01:00