Скупштина општине Петровац на Млави на седници одржаној 06.06.2017. године донела је:

О Д Л У К У

О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

Комплетан документ у PDF формату можете преузети ОВДЕ