Обевештавамо све становнике општине Петровац на Млави о раду служби Општинске управе општине Петровац на Млави. Из превентивног разлога због проглашеног ванредног стања све информације везане за послове:

Општинског правобранилаштва можете добити искључиво путем телефона 012 332 722 локал 224

Одељења за урбанизам (urbanizam@petrovacnamlavi.rs, 012 332 722 локал 244), планирање и развој и одсек за локални економски развој путем телефона 012 332 722 локал 237 или путем мејла projekti.ler.pt@gmail.com ili milena@petrovacnamlavi.rs

Одељења за имовинско правне послове, привреду и друштвене делатности искључиво путем телефона 012 332 722 локал 226

Грађевинске инспекције путем телефона 063 378 145 или путем мејла draganmihajlovic@petrovacnamlavi.rs

Матичне службе – документа се могу наручити путем телефона 012 332 722 локал 240 или путем мејла maticar@petrovacnamlavi.rs и иста ће бити достављена на наведену адресу у захтеву.

Одељења за локалну пореску администрацију (упит стања, попуњавање уплатница, издавање уверења, репрограм, легализација…) путем телефона 012 326 640 или путем мејла lpaadministracija@gmail.com

Комунална инспекција путем телефона 012 322 722 локал 242 или путем маила komunalnainspekcija@petrovacnamlavi.rs

Служба дечије заштите и борачко инвалидске заштите путем телефона 012 332 722 локал 218 или мејла ivana@petrovacnamlavi.rs

Послови бирачког списка путем телефона 064 251 75 80 или мејла milan.kojic.m@gmail.com