Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Таковска 2. За пројекат базне станице мобилне телефоније на локацији ,, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“  – ПОУ76  ПOO76 на закупљеном простору у комплексу предузећа,, Еуро млин“, Српских владара бр. 1, Каменово, Петровац на Млави, КП: 5188 КО Каменово

Комплетан документ можете погледати ОВДЕ