Поштовани,
У вези извођења гасификације у Петровцу на Млави и околним насељима, обавештавамо вас следеће:
Извођење радова се одвија под већом пажњом што значи да се радови одвијају поштујући све мере зажтите од вируса COVID-19, у складу са Планом превентивних мера.
Сви заинтересовани за прикључење на гасоводну мрежу биће прикључени у складу са Законом и поднетим Захтевом односно потписаном изјавом која се налази у писарници општинске управе (канцеларија број 5). Грађани који су поднели захтеве, прикључиће се по фазама и у складу са условима за прикључење.
За све додатне информације, поштујући мере заштите, молимо заинтересоване да позову на телефон 012/ 332-722 (Снежана Станковић-Мијатовић) где могу добити све потребне информације и није потребно лично долазити у зграду општине.