Набавка опреме за примарну сепарацију у вртићима и школама на територији општине Петровац на Млави ЈН број 51/2019 Општинска управа

///Набавка опреме за примарну сепарацију у вртићима и школама на територији општине Петровац на Млави ЈН број 51/2019 Општинска управа

Набавка опреме за примарну сепарацију у вртићима и школама на територији општине Петровац на Млави ЈН број 51/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

2019-08-18T21:06:44+02:00