Набавка и постављање дечије играонице ЈН број 45/2019 Општинска управа

///Набавка и постављање дечије играонице ЈН број 45/2019 Општинска управа

Набавка и постављање дечије играонице ЈН број 45/2019 Општинска управа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2019-09-18T20:42:33+02:00