Набавка електричне енергије за Општинску управу ЈН број 3/2017

///Набавка електричне енергије за Општинску управу ЈН број 3/2017

Набавка електричне енергије за Општинску управу ЈН број 3/2017

 Позив за подношење понуда

 Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора

 Обавештење о закључењу уговора

2017-04-04T14:00:59+02:00