Председник општине Петровац на Млави господин Душко Нединић, заједно са шефом свог кабинета Александаром Петровићем, обишао је радове на на санацији и адаптацији павиљона у Дому за децу и лица ометена у развоју “Др. Никола Шуменковић” у Стамници. По пројекту општине Петровац на Млави радове финансира Република Србија преко Канцеларије за управљање јавним улагањима. Вредност радова изности 25.548.304,00 динара са ПДВ-ом, а извођач радова је “Ес Енерго-сервис” из Београда.

Цео пројекат за циљ има подизање квалитета живота и услова боравка корисника Дома за децу и лица ометена у развоју “Др. Никола Шуменковић” у Стамници и обухватајукомплетну адаптацију павиљона А и павиљона Б. Радови који се изводе су следећи:

  • замена спољне и унутрашње столарије
  • замена подова
  • реконструкција мокрих чворова
  • обрада зидова и плафона
  • адаптација тротоара и прилазних стаза.