Позивамо заинтересовано грађанство општине Петровац на Млави да дана 26.11.2019. године присуствујете консултативном састанку Партнерског форума у процесу израде Плана развоја општине Петровац на Млави у сали Скупштине општине у термину од 11 до 12:30 часова. Молимо Вас да прочитате и анализирате Нацрт Локалног плана развоја општине Петровац на Млави 2020 – 2027, и да за састанак припремите евентуална питања и сугестије.

Нацрт Локалног плана развоја општине Петровац на Млави 2020 – 2027

Стручну подршку у изради Плана развоја општине Петровац на Млави 2020 – 2027 пружа Стална конференција градова и општина (СКГО) кроз пројекат “Подршка успостављању система планирања и изради средњорочних планова развоја локалне самоуправе” који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (SlovakAid), а спроводи подсредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (UNDP).

Молимо Вас да своје присуство потврдите најкасније до 22.11.2019. године електронским путем на адресу pr@petrovacnamlavi.rs или телефоном на број 060/0331870 контакт особа Христина Ђорђевић.