Општина Петровац на Млави и Аграрни фонд за развој пољопривреде Општине, 
Р а с п и с у ј у

ЈАВНИ ПОЗИВ
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА,
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2015. ГОДИНУ, НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОПШИРНИЈЕ →→