Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање положаја начелника Општинске управе

Решење о образовању конкурсне комисије за јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе


Решење о постављењу начелника општинске управе