У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину и нацрту Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину. Јавна расправа се одржава у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави почев од 10.12.2018. године закључно са 17.12.2018. године до 09,00 часова.

Грађани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити лично или писменим путем Општинској управи општине Петровац на Млави.

Нацрт Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2019. годину можете преузети ОВДЕ

Нацрт Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину можете преузети ОВДЕ


ИЗВЕШТАЈ о јавној расправи