У општини Петровац на Млави отворена је Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2017. годину. Јавна расправа ће се одржати у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави у периоду од 14.12.2016. до 16.12.2016. године од 08 до 15 часова.

Грађани своје примедбе, предлоге и сугестије могу доставити лично или писменим путем Општинској управи општине Петровац на Млави.

Нацрт Одлуке о буџету општине Петровац на Млави за 2017. годину можете преузети ОВДЕ