Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр. 15074/2 у КО Петровац

///Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр. 15074/2 у КО Петровац

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на КП бр. 15074/2 у КО Петровац

ОГЛАС

Урбанистички пројекат са пратећом документацијом (ZIP)

2017-05-22T12:50:32+02:00