Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу мањег стоваришта грађевинског материјала на КП бр. 4537 у КО Петровац на Млави

///Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу мањег стоваришта грађевинског материјала на КП бр. 4537 у КО Петровац на Млави

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу мањег стоваришта грађевинског материјала на КП бр. 4537 у КО Петровац на Млави

ОГЛАС

Урбанистички пројекат са пратећом документацијом (ZIP)

2017-05-22T12:47:17+02:00