Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

/, Насловна страна, Објаве, Програмски документи/Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

 Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

 Одлука о усвајању

2017-04-28T13:29:44+02:00