Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2017. годину

 Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине

 Одлука о усвајању