Графички приказ дистрибутивне гасоводне мреже раднг притиска до 4 бара ДГМ “Петровац” на територији насељених места:

  • Рашанац
  • Дубочка
  • Старчево
  • Трновче
  • Каменово
  • Петровац на Млави
  • Кнежица
  • Рановац
  • Лесковац
  • Стамница

можете погледати у PDF формату ОВДЕ